Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansens arbeid bygger på "de fem frihetene" for dyr. Disse målsettingene er internasjonalt aksepterte og bredt anerkjente utgangspunkter for god dyrevelferd.

Dyrevernalliansens visjon er at alle dyr skal oppleve:

- Frihet fra sult og tørste.
- Frihet fra fysisk ubehag.
- Frihet fra smerte, skade og sykdom.
- Frihet fra angst og frykt.
- Frihet til å utføre naturlig adferd.

Dyrevernalliansen logo

Download app to start showing your support to Dyrevernalliansen


Address

Dyrevernalliansen has their main address at Brenneriveien 7, 0182 Oslo.

Dyrevernalliansen located at Brenneriveien 7, 0182 Oslo

Phone

You can contact Dyrevernalliansen directly by phone +47 22201650 if you have any questions.

Dyrevernalliansen webshop

Show your support for Dyrevernalliansen by visiting their webshop.